Ηλεκτρονική ταυτότητα Κτιρίου

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Διευκρινίζεται ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο […]