ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

B.A.Hons, Dip. S II
University of Portsmouth
dmatsoukas@gmail.com

NIKOΛΑΟΣ Α. ΜΠΕΣΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

B.Eng.M.Sc., M.A.
University of Portsmouth
n_besios@yahoo.com