ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Οικοδομής για κάθε είδους κτίριο (Επαγγελματικά Κτίρια, Κτίρια Κατοικιών), όπως επίσης και Άδειες για παλαιά κτίρια:

* Άδειες Οικοδομής νέων κτιρίων,
* Προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια,
* Αλλαγές Χρήσης,
* Αναθεωρήσεις Οικοδομικών Αδειών,
* Άδειες Διαρρυθμίσεων,
* Ενημέρωση Φακέλου Οικοδομικής Αδείας.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Παρέχεται κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με τις κατά τόπους Πολεοδομίες. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

* Βεβαίωση Κυρίας Χρήσης,
* Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας,
* Χρήση Γης,
* Θεώρηση Οικοδομικής Άδειας για ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ,
* Αντίγραφα Σχεδίων και Στελέχους από το αρχείο των Οικοδομικών Αδειών.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ