ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

B.A.Hons, Dip. S II
University of Portsmouth

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

B.Eng., M.Sc., M.A.

University of Portsmouth

Δ/ΣΗ:
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1
ΜΕΓΑΡΟ ΚΙΑΠΕΚΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ.341 32
ΤΗΛ: 2221 0 88838 | 6945 237 205 | 6948 500 864