ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
B.A. Hons, Dip.S II
University of Portsmouth

NIKOΛΑΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β.Εng., M.Sc., M.A.
University of Portsmouth

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1, Β20
ΜΕΓΑΡΟ ΚΙΑΠΕΚΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ.341 32
ΤΗΛ: 2221 0 88838 | 6945 237 205 | 6948 500 864